Reserverings contract

Ongewenste risico's uitsluiten met een goed reserveringscontract

In Spanje heeft de koper het recht een contract op te stellen. Maak daar gebruik van. Een goed contract biedt bescherming en legt de basis voor een voorspoedige transactie, een slecht contract leidt vrijwel altijd tot misverstanden en discussie achteraf.

Contracten van makelaars zijn standaard contracten, one size fits all. Hetzelfde contract wordt gebruikt om probleemwoningen te verkopen en dus staan er clausules in die er niet in thuishoren en ontbreken de clausules die u moeten beschermen. Ook contracten van advocaten schieten regelmatig tekort.

Injurad biedt drie mogelijkheden:

 1. Een contract samenstellen op basis van risico’s die u wil uitsluiten (€75).
 2. Het contract dat u van de makelaar of uw advocaat heeft ontvangen controleren (€195).
 3. Als u nog geen advocaat heeft een advocaat via IGP-Injurad bij de koop betrekken.

Inderdaad een lange lijst, maar u gaat ook veel geld investeren. Er is echt geen andere manier, dan alle voorwaarden op de juiste manier in het contract op te nemen. Het kan zijn dat de makelaar of verkoper zegt dat een reserveringscontract niet zo uitgebreid is.

Stel uzelf dan de vraag in hoeverre onderstaande punten voor u belangrijk zijn en hoe deze in het contract in een simpel contract kunnen worden gewaarborgd? Met andere woorden laat de clausules ten behoeve van het contract door Injurad opstellen.

 1. Dat alle afspraken duidelijk zijn, zodat er niet opnieuw onderhandeld hoeft te worden, met andere woorden dat een verkoper geen nieuwe voorwaarden stelt en de prijs aanpast.
 2. Dat er geen tegenstrijdige clausules of informatie in het contract staan die uw belangen schaden.
 3. Dat het contract volledig is en de essentiële informatie is opgenomen waardoor het juridisch in orde is.
 4. Dat de gemeente niet het recht heeft om een vergunning voor herbouwen van de woning/ gebouw te weigeren, bijvoorbeeld als gevolg van brand of ouderdom.
 5. Dat de verzekeringsmaatschappij niet het recht heeft om de schade voor herbouwen niet uit te keren als de gemeente geen vergunning verstrekt.
 6. Dat de verzekeringsmaatschappij niet het recht heeft om de schade voor herbouwen niet uit te keren als de documenten niet geldig of onrechtmatig zijn verkregen.
 7. Dat u de woning legaal mag verbouwen zonder risico op sancties of boetes.
 8. Dat u het reserveringsbedrag terug krijgt als de woning niet aan de voorwaarden voldoet, met andere woorden duidelijkheid over de verantwoordelijkheid en de voorwaarden waaronder het reserveringsbedrag moet worden terubetaald.
 9. Dat er geen clausules in staan die u verplichten de woning af te nemen, of het reserveringsbedrag kwijt bent.
 10. Dat er geen tegenstrijdige clausules in staan, hetgeen vaak aan de orde is als bepaalde documenten worden genoemd.
 11. Dat de juridische voorwaarden met betrekking tot de houder van het reserveringsbedrag kloppen.
 12. Dat u de woning kunt verkopen als u er in de toekomst vanaf wilt en uw geld niet (langdurig) vast zit in Spanje. De meeste kopers willen immers geen grote risico’s, dus hoe meer risico hoe lastiger de verkoop zal zijn.
 13. Dat u de woning mag verhuren indien dat voor u een voorwaarde is.
 14. Dat bijgebouwen, casitas, zwembad die niet aan de huidige richtlijnen van de gemeente voldoen (illegaal/gedoogd) geen consequenties hebben voor de hoofdwoning.
 15. Dat de verkoper de verplichting heeft aan u te verkopen als het onderzoek positief is en niet alsnog aan een ander kan verkopen gedurende het woningonderzoek.
 16. Dat de juiste partijen het contract tekenen en de verantwoordelijkheden juist zijn omschreven, zeker als er sprake is van een reserveringsbedrag of een volmacht.
 17. Dat u de koop kunt ontbinden als uit het onderzoek blijkt dat de woning niet aan uw voorwaarden voldoet.
 18. Dat u niet de verplichting heeft om toch te moeten afnemen als de woning risico’s heeft die u niet wil aanvaarden.
 19. Dat u genoeg tijd heeft om gedegen woningonderzoek te doen.
 20. Dat u voldoende tijd heeft om de leveringsakte te lezen voordat u deze tekent.
 21. Dat u voldoende tijd heeft om de cheques aan te vragen voor de overdracht of overboeking naar Spanje te realiseren.
 22. Dat u voldoende tijd heeft om een NIE nummer aan te vragen als u die nog niet heeft.
 23. Dat allerhande afspraken en ontbindende voorwaarden goed zijn opgenomen (denk aan oplevering met meubels, reparaties, financiering, ect.)
 24. Dat de verkoper de eigenaar is, en gerechtigd is om te verkopen.
 25. Dat de woning vrij van beslagen wordt geleverd.
 26. Dat alle belastingen en nutsvoorzieningen up to date zijn en dat belastingen die door de verkoper moeten worden betaald niet alsnog op u worden verhaald.
 27. Dat er u achteraf geen boetes ontvangt voor illegale werkzaamheden door eerdere eigenaren.
 28. Etc.

Voorkom verrassingen, hou zelf de controle met IGP-Injurad.

Het werkt heel eenvoudig:

 1. U ontvangt een email waarbij u aangeeft welke risico’s u wilt uitsluiten.
 2. Wij verwerken dat in clausules en sturen het contract naar u op.
 3. U ontvangt belangrijke tips en informatie.
 4. U kunt aangeven of u onze hulp nodig heeft.

We werken discreet. Daarom vragen we geen persoonlijke data en geen gegevens over de woning. We laten hiervoor ruimte open in het contract en geven heldere uitleg. Stuur het contract op naar uw adviseur zodat deze het kan afronden of doe het zelf. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Maak een keuze
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.